ฟอร์นีส์, เฟอร์ดินานด์ เอฟ.

วิธีแก้ไขเชิงป้องกันเมื่อพนักงานทำไม่ได้ดั่งใจ / ของ เฟอร์ดินานด์ เอฟ. ฟอร์นิส์ ; เรียบเรียงโดย พิทยา สิทธิอำนวย. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2534. - 144 หน้า : ตาราง.

9745093491


การนิเทศพนักงาน.

HF5549.12 / .ฟ54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544