รายงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า / จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ... [และอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2533. - 174 หน้า.


โทรคมนาคม -- ไทย -- การประชุม.

HE8390.55 / .ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544