กาญจนา แก้วเทพ.

มายาพินิจ : การเมืองทางเพศของละครโทรทัศน์ / กาญจนา แก้วเทพ. - กรุงเทพฯ : เจนเดอร์เพรส, 2536- - เล่ม : ภาพประกอบ.


สตรีในโทรทัศน์ -- ไทย.

PN1992.8.ผ75 / ก62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544