วเรศ อุปปาติก.

เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร / วเรศ อุปปาติก. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. - 23, 432 หน้า : ภาพประกอบ.

9745713902


การเงิน.
เงินตรา.
ธนาคารและการธนาคาร.
ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย.

HG221 / .ว44 2535

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544