สุภาพร หะยะมิน.

การบัญชีบริหาร / โดย สุภาพร (หะยะมิน) พรนภา. - พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536. - 15, 331 หน้า : ภาพประกอบ.


การบัญชีบริหาร.

HF5655 / .ส73 2536

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544