กำจร สถิรกุล. 2476-

ฐานเศรษฐกิจทางด้านการเงินและการคลังเพื่อความมั่นคงของประเทศ / โดย กำจร สถิรกุล. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2528?] - 252 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
การเงิน -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HG187.ท9 / ก65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544