ซีอุ่ย.

วางแผนจัดการทรัพย์สิน / ซีอุ่ย ; แปลและเรียบเรียง [โดย] ม. อึ้งอรุณ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มาลัย, 2533. - 112 หน้า.

9748561682


การเงินส่วนบุคคล.
คหกรรมศาสตร์.

HG179 / .ซ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544