เทคนิคและข้อควรระวังในการขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิ และการขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก / จัดทำโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด. - กรุงเทพฯ : บริษัท, (2533?) - 107 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


การควบคุมสินค้าขาออก -- ไทย.
การควบคุมสินค้าขาเข้า -- ไทย.
ภาษีการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
พิกัดอัตราศุลกากร -- ไทย.

HJ2950.55 / .ท76

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544