ศิลปะการผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์ / รวบรวมโดย อุฬาร เนื่องจำนงค์. - กรุงเทพฯ : โรงเรียนศิลปะการพูดการแสดงทางวิทยุและโทรทัศน์, 2527. - 140 หน้า : ภาพประกอบ.


วิทยุ -- การผลิตและการกำกับรายการ.
โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ.

PN1991.75 / .ศ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544