ปรีดา นาคเนาวทิม.

เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร = Economics of taxation / ปรีดา นาคเนาวทิม. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531. - 232 หน้า : ภาพประกอบ.

9745942065


ภาษีอากร -- แง่เศรษฐกิจ.
ภาษีอากร -- ไทย.

HJ2315 / .ป453 2531

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544