พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยปี' 35 / อภิปรายโดย พิสิฐ ลี้อาธรรม ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลและเศรษฐกิจ สำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารศรีนคร จำกัด, 2535. - 33 หน้า : ภาพประกอบ.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .พ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544