เศรษฐกิจไทย '33 : ขยายตัวไม่หยุดยั้ง / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2533. - 157 หน้า : ตาราง.

เศรษฐกิจมวลรวม : แนวโน้มดีแต่ปัญหายังมี -- การค้าระหว่างประเทศ : ไม่สดใสดังคาดหวัง -- แรงงาน : งานล้นคน...คนล้นงาน.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .ศ733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544