เศรษฐกิจไทย : บนเส้นทางแห่งสันติประชาธรรม / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, นิพนธ์ พวพงศกร บรรณาธิการ. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531. - 2 เล่ม. 1055 หน้า.


เศรษฐศาสตร์.
การพัฒนาเศรษฐกิจ.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .ศ72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544