ผลการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรอ. จังหวัด เรื่องการส่งเสริมและพัฒนา กรอ. จังหวัด : สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2534. - 162 หน้า : ภาพประกอบ.

รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2533 ณ ขอนแก่นโฮเติลจังหวัดขอนแก่น, รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 กันยายน 2533 ณ ไอส์แลนด์วิวโฮเติล พัทยา จังหวัดชลบุรี.


ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน -- ไทย -- การประชุม.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- การประชุม.

HC445.ศ7 / ก6414

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544