วราณี ประเสริฐสม.

AE. [เออี] กับการกำหนดแผนงานโฆษณาให้สอดคล้องกับการตลาด / วราณี ประเสริฐสม. - [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532. - 64, 36 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต.


โฆษณา.

HF5828.4 / .ว46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544