เศรษฐกิจไทย = Thai economy / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สาขาวิชา, 2533. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง.

9746132237 9746132725


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544