สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์, 2506-

รายงานการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจไทยปี 2534 และแนวโน้มปี 2535 / สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, 2535. - 22 หน้า : ตาราง.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .ส385

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544