ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์.

คนกับหนังสือ / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สารคดี, 2536. - 208 หน้า : ภาพประกอบ.


นักประพันธ์ -- ชีวประวัติ.
หนังสือ.

PN466 / .ช75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544