สุษม ศุภนิตย์.

คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจโฆษณา / สุษม ศุภนิตย์. - [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. - 4, 149 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง. - ชุดความรู้เพื่อชุมชน ; เล่มที่ 1. .

สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต.

9745783862


โฆษณา -- คู่มือ.
กฎหมายโฆษณา -- ไทย.

HF5833 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544