กระมล ทองธรรมชาติ, 2477-

การเมืองและประชาธิปไตยของไทย. - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2519. - 344 หน้า.


ประชาธิปไตย.
รัฐศาสตร์.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745.ก1 / ก4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544