สายสุดา สมชิต.

การวิจัยขั้นดำเนินงานเบื้องต้น = Introduction to operations research / เรียบเรียงโดย สายสุดา สมชิต. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2533. - (3), 288 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

HD20.5 / .ส645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544