ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

ปาฐะเรื่องปัญหาเกี่ยวแก่การลงอาชญาผู้กระทำผิดกฎหมาย / โดย ปรีดี พนมยงค์. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์นิติศาส์น, 2471. - 47 หน้า : ภาพประกอบ.


อาชญากรรม.
ทัณฑกรรม.

HV6028 / .ป4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544