ปรียานุช อภิบุณโยภาส.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ / โดย ปรียานุช อภิบุณโยภาส. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530. - 204 หน้า : ภาพประกอบ.


การจัดการอุตสาหกรรม -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
การจัดการอุตสาหกรรม.

HD30.25 / .ป43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544