คุเมะ, ฮิโตชิ.

วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ / ของ ฮิโตชิ คุเมะ ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. - กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2535. - 252 หน้า : ภาพประกอบ.

9747949784


การจัดการ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ.

HD30.25 / .ค74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544