วุฒิสาร ตันไชย.

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย / โดย วุฒิสาร ตันไชย, เล็ก สมบัติ. - [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533. - 6, 112 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ -- ไทย.
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ -- ญี่ปุ่น.

HV1484.ท92 / ว73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544