ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-

แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532. - 217 หน้า.


การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ.

HV1484.ท9 / ศ5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544