สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

โฆษณากับการวิจัย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. - 203 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9745784133


โฆษณา -- วิจัย.
โฆษณา.

HF5814 / .ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544