เตือนจิตต์ จิตต์อารี, 2493-

วิธีการวิจัยการโฆษณา = Advertising research methods / โดย เตือนจิตต์ จิตต์อารี. - [กรุงเทพฯ] : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2536. - 184 หน้า : ภาพประกอบ.


โฆษณา -- วิจัย.

HF5814 / .ต83

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544