จาระไน แกลโกศล.

การวิจัยโฆษณา / จาระไน แกลโกศล. - [ม.ป.ท : ม.ป.พ., 253-] - 213 หน้า : ภาพประกอบ.


โฆษณา -- วิจัย.

HF5814 / .จ65

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)