การเปลี่ยนแปลงในโลกคอมมิวนิสต์และผลกระทบต่อไทย / บรรณาธิการ[โดย] วัชรินทร์ ยงศิริ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. - 110 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9745780057


คอมมิวนิสต์ -- ยุโรปตะวันออก.
ลัทธิคอมมิวนิสต์ -- เอเชีย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2532.

HX694.ก3 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544