การสำรวจผู้ฟังและผลการรับฟังวิทยุจุฬาฯ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2521) / โดย ศูนย์วิจัยนิเทศศาสตร์ และ แผนกวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จัดทำโดย ศิริชัย ศิริกายะ, สิริรัตน์ ธนูสุวรรณศักดิ์ และ สรัญญา ลี้. - กรุงเทพฯ : 2521. - 156 หน้า.


การกระจายเสียงทางวิทยุ.

HE8699.ท9 / จ7

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)