ชินวุธ สุนทรสีมะ, พ.อ., 2470-

ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองกับความมั่นคงของชาติ / โดย พ.อ. ชินวุธ สุนทรสีมะ และ กรมพัฒนาจิตใจ การพัฒนาสังคมและการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ โดย สมพร เทพสิทธา. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, 2528. - 144 หน้า.


ความมั่นคงแห่งชาติ -- แง่เศรษฐกิจ.
ความมั่นคงแห่งชาติ -- แง่การเมือง.
การวางแผนทางสังคม.
สังคมสงเคราะห์.

DS586 / .ช6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544