คดีประวัติศาสตร์ 6 ตุลาคม 2519 : ใครคือฆาตกร / สมยศ เชื้อไทย บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : พี. เค. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2531? - 361 หน้า : ภาพประกอบ.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9, 2489-
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2519-?

DS586 / .ค3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544