รายงานการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอโคกปีป จังหวัดปราจีนบุรี / คณะผู้จัดทำ พีรพน พิสณุพงศ์ [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ [โดย] พีรพน พิสณุพงศ์. - กรุงเทพฯ : หน่วยศิลปากรที่ 5 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534. - 132 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารกองโบราณคดี หมายเลข 17/2534. .

9744711782


สถาปัตยกรรมสมัยโบราณ -- ไทย -- ปราจีนบุรี.


สระมรกต (ปราจีนบุรี)

DS567 / .ร64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544