เขียน ธีระวิทย์.

คนจีนในยูนนาน / เขียน ธีระวิทย์. - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. - 61 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่.

9745768251


จีน -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยแรกเริ่มก่อน 1800.

จีนศึกษา

DS721 / .ข83

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544