พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

การทำทาน / พุทธทาสภิกขุ. - นนทบุรี : กองทุนวุฒิธรรม, 2536? - 48 หน้า.


การให้ในพุทธศาสนา.

BQ4420.ท63 / พ38

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544