พิพาดา ยังเจริญ.

ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น = History of Japanese civilization / พิพาดา ยังเจริญ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น, 2535. - ก-จ, 175 หน้า : ภาพประกอบ.

9745799025


ญี่ปุ่น -- อารยธรรม.

DS821 / .พ68

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544