กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551.

ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า = Postcard games / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วงศ์จร, 2534. - 270 หน้า : ภาพประกอบ.

9748359298


มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-2472 --จดหมาย.


ไปรษณียบัตร.

DS570.45.ม53 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544