วัจนาถ วังตาล.

วิเคราะห์กฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทยในรูปแบบสุขาภิบาล / โดยวัจนาถ วังตาล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536. - 8, 191 แผ่นซ

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.
การสุขาภิบาล -- ไทย -- ประวัติ.

JS7401.ก9 / ว62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544