ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลักลอบทำแท้งในประเทศไทย / บรรณาธิการ สุพร เกิดสว่าง ; คณะผู้จัดทำและที่ปรึกษาทางเทคนิค ปทุมพร พรหมพจน์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : ธีระการพิมพ์, 2523. - 204 หน้า : ภาพประกอบ.


การทำแท้ง -- ไทย.
การทำแท้ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

W867 / .ข53

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544