สุวิมล พลจันทร, 2498-

กรมโฆษณาการกับการโฆษณาอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐ (พ.ศ.2476-2487) / โดย สุวิมล พลจันทร. - [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531. - 8, 287 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต.


กรมประชาสัมพันธ์--ประวัติ.

JQ1746.ฮ325 / ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544