สุทธาทิพย์ นาคาบดี.

การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษของข้าราชการพลเรือน / โดย สุทธาทิพย์ นาคาบดี. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536. - 13, 158 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต.


การอุทธรณ์-ฎีกา -- ไทย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมาย.

JQ1746.ฮ13อ7 / ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544