เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการพิมพ์ออฟเซท = The correspondence course for offset platemeking & presswork text book / แผนกวิชาช่างพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี่และอาชีวะศึกษา ร่วมกับ สมาคมกราฟฟิคอาทส์เทคโนโลยี่ประเทศญี่ปุ่น สมาคมสำหรับให้ทุนการศึกษา ทางเทคนิคโพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น. - กรุงเทพฯ : สมาคมสอนเทคนิคการพิมพ์, 2534?- - เล่ม : ภาพประกอบ.


การพิมพ์ระบบออฟเซท.
การถ่ายภาพ.
การถ่ายภาพ -- กรรมวิธีการพิมพ์.

Z252.5.อ5 / ท75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544