เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2449-2514.

ประวัติศาสตร์อีสาน. - พระนคร, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2513. - 2 เล่ม.


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติศาสตร์.

DS588.ต5 / ต7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544