ไท-กะได : เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสตรี ไทคำ-ต้ง-หลี / คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. - 28 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่.


ชาวไท -- เสื้อผ้า.
ชาวไทดำ -- เสื้อผ้า.
ชาวต้ง -- เสื้อผ้า.
ชาวหลี -- เสื้อผ้า.

DS523.4.ท9 / ท92

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544