เอมอร ชิตตะโสภณ.

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมล้านนากับวรรณกรรมประจำชาติ / เอมอร ชิตตะโสภณ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม. - เชียงใหม่ : บริษัท จิมมี่ปรินช้อพ จำกัด, 2533. - 121 หน้า : ตาราง.

9745654752


วรรณกรรมไทย -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์.
วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์.

PL4200.5 / .อ68 2533

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544