หมายเหตุ -- อัปยศ : ที่ไม่ใช่น้ำตาและทรัพย์สิน -- จะทดแทน. - กรุงเทพฯ : แบลคเมจิก, 2535. - 114 หน้า : ภาพประกอบ.


กวีนิพนธ์.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- พฤษภาทมิฬ, 2535 -- กวีนิพนธ์.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- พฤษภาทมิฬ, 2535.

PL4200.5 / .ห43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544