พงศ์สีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา.

มรดกอันล้ำค่าทางผังเมืองแห่งศตวรรษที่ 19 / พงศ์สีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา. - [กรุงเทพฯ] : กองผังเมืองรวม สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2534. - 47 หน้า.


ผังเมือง.

HT166 / .พ25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544