วิไล วงศ์สืบชาติ.

การจำแนกแตกต่างระหว่างเมือง : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา / วิไล วงศ์สืบชาติ. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. - [ก]-ญ, 44 หน้า. - เอกสารสถาบัน / สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; หมายเลข 190/35 . - เอกสาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์) ; หมายเลข 190/35. .

9745798541


เมือง.

HT110 / .ว64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544