การประเมินผลกระทบระดับพื้นที่ในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]. - ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531. - 272 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่.


การพัฒนาชนบท -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การประเมินผล.
การพัฒนาชุมชน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

HN700.592.พ6 / ก624

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544